ANBI

De Stichting snikke "Johannes Veldkamp" heeft m.i.v. 1 januari 2018 de ANBI status.

De Stichting snikke "Johannes Veldkamp" is opgericht op 11 april 2011.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52502686
RSIN nummer: 850474152

De bestuurders zijn:

 • Voorzitter:                H.A.van Weerden
 • Secretaris:                E. de Haan
 • Penningmeester:       H.F.K.G. van der Scheer
 • Techniek:                  H. Hilbrands
 • Catering:                  E. Timmermans

 • Vergoeding bestuur:

De bestuursleden  krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder.

Doelstelling:


De Stichting snikke “Johannes Veldkamp” stelt zich de volgende doelen:
 1. Het bevorderen van het toerisme in Zuidoost Drenthe, door het aanbieden van vaartochten over de kanalen van Zuidoost Drenthe;
 2. Mogelijkheid bieden voor ontspanning;
 3. Het aanbieden van educatie op het gebied van cultuur, geschiedenis e.d.;
 4. Het bewaren van het culturele erfgoed “De Snikke” en het uitdragen van het belang daarvan.
1. Het bevorderen van toerisme:

De stichting levert een bijdrage aan het vergroten van de toeristische infrastructuur voor zuidoost Drenthe in het algemeen en voor de gemeente Emmen in het bijzonder. De toerist beleeft de omgeving vanaf het water, die vrij uniek is in Zuidoost Drenthe.
Met toeristen wordt ook gevaren naar attractieplaatsen, zoals:
 • Het Van Gogh huis in Nieuw Amsterdam-Veenoord;
 • De Ambachtelijke bierbrouwerij en schipperscafé “De Mommeriete” in Gramsbergen;
 • Naar Coevorden inclusief een stadswandeling o.l.v. een ervaren gids;
 • Het Veenpark in Barger Compascuum;
 • Het Oosterbos

Tevens wordt verbinding gezocht met andere toeristische bedrijven en de Toeristische Informatie Punten in Emmen en Coevorden, zodat gezamenlijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. 

2. Ontspanning:

De vaartocht met de snikke "Johannes Veldkamp" is bij uitstek geschikt om met groepen tot 30 personen een dag of een dagdeel te ontspannen.

Doelgroepen zijn:
 • Buurtverenigingen;
 • Sportverenigingen;
 • Verzorging- en verpleeghuizen;
 • Bedrijfsuitstapjes;
 • Familiepartijen;
 • Reünies, Bruiloften, jubilea;
 • Enz. enz.
3. Educatie:

De snikke wil een aanvulling zijn op wat onderwijsinstellingen hun leerlingen aanbieden. Te denken valt aan een aantal onderwerpen waarin de snikke een toegevoegde waarde heeft. De stichting wil door middel van projecten het onderwijs ondersteunen.
Onderwerpen zijn:
 • De cultuurhistorie van zuidoost Drenthe;
 • De historie van de scheepvaart in zuidoost Drenthe;
 • De vervening;
 • Natuurbeheer;
 • Waterbeheer;
 • De kanaalgravers.
Om deze onderwerpen goed uit te kunnen voeren wordt samenwerking gezocht met o.a.:
 • Waterschappen;
 • Natuurbeheer;
 • Staatsbosbeheer;
 • Rijkswaterstaat;
 • Provinciale waterstaat;
 • Gemeenten;
 • Cultuurhistorische verenigingen;
4. Erfgoed

De snikke is een vervoermiddel te water uit vroeger tijden. Velen zijn hiervan niet op de hoogte.

De snikke biedt de mensen de mogelijkheid kennis te maken met deze wijze van reizen, zoals Vincent van Gogh dat deed toen hij in 1883 vanuit Hoogeveen per trekschuit (snikke) naar Nieuw Amsterdam kwam. Dat is ook de reden dat de Stichting snikke "Johannes Veldkamp" nauwe relaties onderhoudt met het Van GoghHuis te Nieuw Amsterdam en van daaruit ook vaarten organiseert.

Hoewel de huidige snikke niet meer is ingericht in zijn oorspronkelijke staat, biedt het varen ermee toch de mogelijkheid om een indruk te krijgen van het reizen in vroegere tijden.

Op hoogtijdagen, veelal bij feestelijkheden, wordt het varen met de snikke op de wijze gedaan, zoals dat vroeger gebeurde. De snikke wordt dan via het jaagpad voortgetrokken door een paard dan wel door middel van menskracht en dan bij voorkeur door vrouwen. Weliswaar wordt dit maar over een korte afstand gedaan, maar toch.

Vooral voor jongeren is dit een nieuwe ervaring, terwijl het voor ouderen herinneringen naar boven brengt uit vervlogen tijden.

In dit verband wordt er ook een warme relatie onderhouden met het Veenpark te Barger-Compascuum waar naar toe wordt gevaren via het nieuwe Koning Willem Alexander Kanaal en waar kennis kan worden genomen van de ontstaansgeschiedenis van het veenkoloniale gebied, waarbij het vervoer over het water van cruciaal belang was.

Daarom is het van belang dat deze snikke tot in lengte van dagen bewaard blijft voor het nageslacht.Beleidsplan


JAARVERSLAG 2023